Volgt u een studie en komt u niet rond? Maar kunt u door een handicap niet werken naast uw studie? Dan komt u misschien in aanmerking voor individuele studietoeslag.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming;
  • uw vermogen is niet hoger dan wettelijk is toegestaan. De bedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid;
  • u kunt aantonen dat u door een beperking niet kunt werken of niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen. Als u bijvoorbeeld een Wajong-uitkering ontvangt, kunt u het besluit laten zien waarin de uitkering wordt toegekend.

Hoeveel kan ik krijgen?

Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan ontvangt u €3600,- per schooljaar. Dit bedrag wordt per maand uitbetaald.

Wat moet ik doen?

Bel ons om een aanvraagformulier op te vragen. Vul het aanvraagformulier in en onderteken het. Stuur het formulier naar ons op. In het formulier staat welke documenten u moet meesturen. Ons telefoonnummer en adres vindt u op de contactpagina.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen acht weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Verordening individuele studietoeslag op overheid.nl

Sociaal Wijkteam

Gemeente Roerdalen heeft een sociaal wijkteam. Dit team kent alle mogelijkheden die er in onze gemeente zijn. Het sociaal wijkteam denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal wijkteam leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?