Inwoners tevreden over Wmo-ondersteuning

Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen inwoners - met hulp - langer thuis blijven wonen. Inwoners die hiervan gebruik maken, krijgen elk jaar van ons een vragenlijst. In 2023 vulden 332 van de 642 mensen met een Wmo-indicatie de vragenlijst in. We gebruiken de resultaten om onze dienstverlening via de Wmo nog verder verbeteren. 

Resultaten 2023

Net zoals in 2022 zijn de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld, in het algemeen positief over de ontvangen hulp. Bijna 90% van de mensen voelt zich serieus genomen als ze een aanvraag voor Wmo indienen. 75% van de mensen weet waar ze terecht kunnen voor het aanvragen van een Wmo-indicatie. Van inwoners die hebben gereageerd, vindt 78% dat de regie op hun leven beter is geworden door de ondersteuning. Het gaat daarbij meestal over huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, collectief vervoer of hulpmiddelen. Ook geeft 83% aan meer zelfredzaam te zijn. Verder zegt 77% dat de kwaliteit van leven beter is met de ondersteuning. 

Meedenkers

Sinds het najaar van 2022 werkt de gemeente Roerdalen met Meedenkers. Een Meedenker kan bijvoorbeeld meedenken over het juiste hulpmiddel en het aanvragen daarvan. Ook kan een Meedenker aanwezig zijn bij een gesprek met de Wmo-consulent. Uit de vragenlijsten blijkt dat 44% van de mensen met een Wmo-indicatie weet dat ze gratis een Meedenker kunnen inschakelen. Ook geeft 57% aan hier behoefte aan te hebben. 

Wmo aanvragen?

Kunt u uw huis niet meer goed poetsen of onderhouden? Lukt het niet meer om zelfstandig familie en vrienden te bezoeken? Voelt u zich eenzaam en zou u wat meer onder de mensen willen zijn? Wilt u een melding doen voor beschermd wonen? Of weet u niet goed hoe u alles geregeld moet krijgen? Neem dan contact op met het Sociaal Team Roerdalen via (0475) 538 888 of mail hen via info@sociaalteamroerdalen.nl. Of kijk op www.roerdalen.nl/wmo-loket