Heeft u een klacht over de gemeente? Dien deze dan bij ons in.

Hoe werkt het?

U kunt een klacht indienen over hoe de gemeente zich tegenover u gedragen heeft. Bijvoorbeeld over:

 • de behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over een gevaarlijke verkeerssituatie, het dumpen van afval of onderhoud van het openbaar groen? Meld het bij ons(externe link). Heeft u een klacht over gemeentelijke belastingen? Dan kunt u terecht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen(externe link) (BsGW).

Wat moet ik doen?

Schrijf ons een brief. Beschrijf hierin duidelijk over welke gedraging de klacht gaat en waarom u de klacht indient. U richt de brief aan het college van burgemeester en wethouders. De brief moet ondertekend zijn en uw naam, uw adres en de datum bevatten.

 1. Wij nodigen u uit voor een gesprek. We proberen dan samen een oplossing te vinden. 
 2. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtadviescommissie. Deze bestaat uit:
  • dhr. mr. P. Vaessen, voorzitter
  • dhr. mr. M. Rongen, lid
  • dhr. mr. E. Weusten, lid
  • dhr. drs. J. Koppers, lid
 3. De klachtadviescommissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
 4. Het college neemt een beslissing

Bekijk onze contactgegevens

Hoe lang duurt het?

Wij handelen uw klacht binnen tien weken na ontvangst af. We kunnen deze termijn eventueel met vier weken verlengen.

Bent u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman. Dat moet gebeuren binnen een jaar nadat het college van burgemeester en wethouders de beslissing naar u heeft verzonden.

Geef uw melding door!

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over een gevaarlijke verkeerssituatie, het dumpen van afval of onderhoud van het openbaar groen? Meld het bij ons(externe link).

Schoffel

Heeft u gevonden wat u zocht?