Komt er voortgezet onderwijs in Roerdalen?

Voorgezet onderwijs in Roerdalen, is dat een mogelijkheid? Dat willen we graag uitzoeken en daarom staat het in de Kadernota 2025 van de gemeente. Maar aan welke vorm van voortgezet onderwijs denken we dan? En waarom denken we dat dit nodig is? Dat leggen we graag uit in dit artikel.

Waarom voortgezet onderwijs?

Wethouder Loes Vestjens: “Gemeenten in de buurt bieden verschillende vormen van voortgezet onderwijs. We willen graag onderzoeken of aanvullend onderwijsaanbod in Roerdalen past. Daarbij denken we aan een aanvulling op het onderwijs dat er al is in de buurt. Vanuit onze visie voor de toekomst van Roerdalen én de behoeften van jongeren kan een nieuwe vorm van passend onderwijs mogelijk goed aansluiten.”

Onderzoek jeugd en jongeren

Net als in andere gemeenten in de buurt, vergrijst Roerdalen. We willen een gemeente zijn voor iedereen, van 0 tot 100 en we willen ervoor zorgen dat ook jongeren graag in Roerdalen blijven. Om te weten wat hen bezighoudt, hebben we een onderzoek gehouden. Ook heeft de GGD een gezondheidsmonitor onder jeugd en jongeren gedaan. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de jongeren in het voortgezet onderwijs psychische klachten heeft die te maken hebben met school. In de regio stoppen relatief veel jongeren met school voordat ze een diploma hebben. Dat kan zijn door een verkeerde studiekeuze of gebrek aan begeleiding. Hierdoor hebben ze op latere leeftijd meer moeite om een passende baan te vinden. Ze hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook gaan steeds meer jongeren van regulier naar speciaal onderwijs. 

Eigen talenten

“Vanwege de uitkomsten van de onderzoeken van de GGD én de gemeente, willen we de mogelijkheid van een andere vorm van voortgezet onderwijs onderzoeken,” zegt wethouder Loes Vestjens. “Een voorbeeld is een school voor jongeren van 10 tot 14 jaar oud. Of voorgezet onderwijs waar theorie en praktijk dagelijks hand in hand gaan in onze lokale gemeenschap. Het gaat dus om een nieuwe, innovatieve vorm van onderwijs. Het is dus zeker niet zo dat we zonder blikken of blozen ergens een groot gebouw willen neerzetten waar we ‘meer van hetzelfde soort onderwijs’ gaan creëren en daarmee willen concurreren met het bestaande onderwijs in de regio. En als er een voortgezet onderwijs in Roerdalen komt, dan is natuurlijk niet alleen voor jongeren uit Roerdalen, maar ook uit de regio. Het moet wat ons betreft aansluiten bij datgene waar jongeren behoefte aan hebben. We willen hen de steun bieden die ze nodig hebben. Het zou mooi zijn als onze jongeren kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. En dat ze daar zoveel mogelijk gebruik van kunnen maken in hun verdere leven en loopbaan. Dat vinden wij het onderzoek meer dan waard.”