De Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief zorgen voor een  familielid, partner, vriend of kennis. In 2019 kunnen mantelzorgers van 21 jaar en ouder 175 euro ontvangen. Mantelzorgers tussen 12 en 20 jaar krijgen 40 euro in de vorm van nationale bioscoopbonnen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de Mantelzorgwaardering geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de mantelzorger minstens drie maanden lang minimaal acht uur per week aan de zorg voor een naaste besteden. De mantelzorger moet verder geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg Roerdalen. Degene die de zorg ontvangt moet in de gemeente Roerdalen wonen. De gemeente toetst of de mantelzorger en de aanvrager aan die voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Heeft u de Mantelzorgwaardering in 2018 aangevraagd en ontvangen? Dan moet u die voor 2019 toch opnieuw aanvragen. U kunt de Mantelzorgwaardering nog tot uiterlijk 31 december 2019 aanvragen. Degene die de zorg ontvangt en de mantelzorger moeten hiervoor samen een formulier invullen. U kunt dit aanvraagformulier afhalen bij het Servicepunt Roerdalen in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. Het staat ook op de pagina Mantelzorgwaardering. Binnen acht weken nadat u de Mantelzorgwaardering heeft aangevraagd, hoort u of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, ontvangt u meteen het bedrag van 175 euro of de bioscoopbonnen.

Meer informatie

Meer informatie staat op de pagina Mantelzorgwaardering. U kunt ook contact opnemen met mantelzorgconsulent Björn Maessen. Dat kan telefonisch via de gemeente Roerdalen: (0475) 538 888. U kunt hem ook een e-mail sturen: bjornmaessen@proteion.nl.