Educatie sport en gezonde leefstijl

Samen met scholen, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen werkt de gemeente aan educatie op het gebied van sport en gezonde leefstijl. Hierbij willen we het volgende bereiken:

  • Vitaliteit in de kernen. Meer samenwerking tussen enerzijds het onderwijs en anderzijds de sportverenigingen, Jong Nederland en andere organisaties die sport, beweging en spel aanbieden.
  • Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs waarbij groepsleerkrachten worden gecoacht.
  • Kinderen kennis laten maken met diverse takken van sport, spel en bewegen.
  • Samenhang creëren tussen losse projecten en initiatieven op het gebied van sport, spel en gezonde leefstijl.
  • Verbreding van het aanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van sport, bewegen en spel.

Om dit te bereiken is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar en bespreekt dan de voortgang, de resultaten en de ontwikkelingen rond sport en gezonde leefstijl. Verder organiseert de gemeente regelmatig informatiebijeenkomsten over educatie sport en gezonde leefstijl. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen die betrokken zijn bij de initiatieven op dit gebied maar als geïnteresseerde inwoner bent u ook van harte welkom!

Krachtige dorpen