Muziekeducatie

Samen met scholen en muziekverenigingen werkt de gemeente aan muziekeducatie. Hierbij willen we een aantal dingen bereiken:

  • Meer bereik, dus meer leerlingen en meer lessen en meer muziekverenigingen die meedoen.
  • Een bredere basis: we willen verschillende soorten muziek kunnen aanbieden en ook de instrumenten die daarbij horen.
  • Vernieuwing van muziekeducatie. Hierbij kunt u denken aan een blazersklasje waarbij kinderen leren om samen muziek te maken.
  • Meer contact tussen muziekverenigingen onderling, scholen onderling en tussen muziekverenigingen en scholen.
  • Toename van (jeugd)leden bij muziekverenigingen.

Om dit te bereiken is een werkgroep opgericht. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar en bespreekt dan de voortgang, de resultaten en de ontwikkelingen rond de muziekeducatie. Verder organiseert de gemeente regelmatig informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij muziekeducatie maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Krachtige dorpen