In februari ontving u een aanslagbiljet met alle gemeentelijke belastingen voor 2021 van BsGW. Het kan zijn dat u deze belastingen niet hoeft te betalen.

Vraag toestemming aan BsGW

U aan BsGW toestemming vragen om de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Dat kan via de website van BsGW of via een papieren formulier. Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden? Dan hoeft u dit jaar automatisch ook geen gemeentelijke belastingen te betalen.