Op maandag 18 oktober 2021 begint aannemer Heijmans in opdracht van de gemeente Roerdalen met de werkzaamheden aan de Leropperweg in Sint Odiliënberg. De aannemer voert de werkzaamheden in fasen uit. Zo blijft de overlast voor inwoners beperkt en blijven de bedrijven in het gebied zo goed mogelijk bereikbaar. We starten bij de komgrens van St. Odiliënberg en werken van daaruit richting Lerop. De werkzaamheden duren tot eind juli 2022.

Terugblik inloopmiddag 6 oktober 2021 in Leropperhof

Op 6 oktober 2021 heeft aannemer Heijmans zich voorgesteld tijdens de inloopmiddag in Leropperhof. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst konden bewoners vragen stellen over zaken zoals de planning, aanpak en bereikbaarheid. Ook konden de aanwezigen kennismaken met het projectteam van zowel aannemer Heijmans als gemeente Roerdalen die de werkzaamheden buiten begeleiden.

Wat gaat er gebeuren?

We vervangen het asfalt en een groot deel van de bomen en het groen langs de weg. De huidige essen hebben essentaksterfte en dit is een goed moment om deze zieke bomen te vervangen. Om dit soort aantastingen in de toekomst te voorkomen, planten we nu verschillende nieuwe boomsoorten terug. Die zijn minder gevoelig voor dit soort aantastingen.  

In de kern van Lerop en in de Wiedestraat komt een nieuw rioleringssysteem voor de afvoer van regenwater. Op die manier kunnen we meer water opvangen. Buiten de bebouwde kom richten we de weg in als 60 kilometer per uur-zone. En binnen de bebouwde kom als 30 kilometer per uur-zone. Op de rijbaan buiten de bebouwde kom komen rode fietsstroken, net als op het gedeelte tussen het Kerkplein de komgrens van St. Odiliënberg. Zo worden de fietsers ook in de bocht achter het Kerkplein beter beschermd. Een aantal verhoogde plateaus op de kruisingsvlakken en enkele drempels moeten straks de snelheid remmen.

Verder vernieuwen we de huidige amfibieëntunnels. Op de plekken waar regelmatig dassen oversteken leggen we zogenaamde dassentunnels aan. Zo kunnen de dassen veilig onder de weg door.

Planning

De aannemer werkt in fasen van Sint Odiliënberg in de richting van Roermond. We beginnen bij de komgrens van St. Odiliënberg en werken zo in de richting van Roermond. Als laatste maken we het gedeelte vanaf het Kerkplein tot aan de komgrens van St. Odiliënberg.

Bij elke fase breekt de aannemer het wegdek op. Daarna komen er nieuwe betonranden in de berm en een nieuwe asfaltverharding. Dit duurt een aantal weken per fase. Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om. De aannemer zorgt ervoor dat woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Per fase worden de bewoners geïnformeerd zodat ze tijdig op de hoogte zijn.  

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden wordt de Leropperweg afgesloten voor doorgaand verkeer. We stellen omleidingsroutes in om het verkeer om te leiden. De fietsers tussen St. Odiliënberg leiden we om via het fietspad langs de provinciale weg (N293 Heinsbergerweg). Het autoverkeer leiden we via dezelfde route om en het verkeer vanuit Montfort kan de route via de Grote Bergerweg volgen.

Vragen

Woont u aan de Leropperweg? Dan informeert aannemer Heijmans u persoonlijk zodra bij u in de buurt wordt gewerkt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jeroen Verdonschot van Heijmans, telefoonnummer 06 150 289 53. Of bel Jack Mans van de gemeente Roerdalen via telefoonnummer (0475) 538 888. Wilt u de ontwerptekeningen nog inzien? Stuur dan een e-mail naar info@roerdalen.nl met in het onderwerp 'ontwerptekeningen Leropperweg'.

Heijmans BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Leropperweg? Download dan de Heijmans BouwApp. Via deze app kunt u het hele project volgen. U kunt de app downloaden via de Play Store (Android) en de APP Store (Apple).