Op 7 oktober 2019 heeft de burgemeester mandaat verleend aan de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, en diens plaatsvervanger, om justitiële gegevens als bedoeld in artikel 11a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens van de Minister van Justitie en Veiligheid te ontvangen. Aan de hand van deze justitiële gegevens worden vervolgens eventuele risico’s getaxeerd en de burgemeester geadviseerd omtrent het al dan niet treffen van maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde in verband met de terugkeer van de justitiabele.