Het centrum van Vlodrop wordt opnieuw ingericht. Hiermee wordt in januari 2023 mee gestart.  Samen met inwoners en adviesbureau Plangroep Heggen hebben wij hiervoor een ontwerp gemaakt. 

Wat is er al gedaan? 

Voorjaar 2021: onderzoeken en metingen

We zijn begonnen met bodem- en asfalt onderzoeken en hebben de Markt en omgeving precies ingemeten. Denk hierbij aan de hoogtes van wegen, plein, inritten en drempels van woningen. Ook is er een werkgroep opgericht met daarin inwoners en ondernemers.

Zomer 2021: vragenlijst

We vinden de ideeën en wensen van inwoners belangrijk. Daarom konden zij een digitale vragenlijst invullen. De inbreng hiervan hebben wij meegenomen in de ontwerpfase van de Markt en omgeving.

Najaar 2021: ontwerp

Samen met de werkgroep hebben wij een ontwerp gemaakt voor de Markt en omgeving. Hierbij zijn de ideeën en wensen van inwoners en ondernemers zoveel als mogelijk in verwerkt. U kunt het ontwerp van nieuwe Markt bekijken in het filmpje en in de ontwerptekening hieronder. 

Wat gaat er nog gebeuren? 

Eind 2022- begin 2023: overige werkzaamheden

In december 2022 begint Provincie Limburg met groot onderhoud aan de onderzijde van Roerbrug in Sint Odiliënberg. Hiervoor hoeft de brug niet afgesloten te worden. Half januari 2023 wordt begonnen met de bovenzijde van de brug. Dan wordt de brug 5-6 weken afgesloten voor  alle verkeer met uitzondering van fietsers. Tijdens het onderhoud aan de brug loopt de omleidingsroute over de Markt in Vlodrop.

April 2023: schop in de grond

Afhankelijk van de einddatum van de werkzaamheden aan de Roerbrug in Melick beginnen wij in april met de inrichting van de nieuwe Markt en een gedeelte van de Kerkstraat. Tegelijkertijd wordt ook meteen het asfalt in de Grootestraat vernieuwd. En we brengen enkele verkeersremmende maatregelen aan.   

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via e-mail: herinrichting@roerdalen.nl. U kunt ook bellen naar projectleider Jo Claassen via (0475) 538 888.