Het centrum van Vlodrop is toe aan een opknapbeurt. Het streven is om na de Carnaval 2022 de Markt te vernieuwen. Samen met inwoners en adviesbureau Plangroep Heggen maken we hiervoor een ontwerp. Ook wordt het asfalt van de Grootestraat volgend jaar vervangen.

Gebied

Op de afbeelding hieronder ziet u om welk gebied het precies gaat.

Een luchtfoto van de markt in Vlodrop. Met een rode lijn is het plangebied aangegeven.

Planning

Hieronder vindt u de planning van de werkzaamheden. Er zijn meerdere fases, die elkaar soms overlappen.

Onderzoeken en metingen

We onderzoeken de grondopbouw en -kwaliteit en de grondwaterstand. Soms is het nodig gaten in de weg of in de stoep te boren. Verder wordt het terrein precies opgemeten. Denk hierbij aan de hoogtes van wegen, plein, inritten en drempels van woningen. Tijdens de onderzoeken en metingen blijft de weg gewoon open voor verkeer. Ook is een werkgroep opgericht met daarin zowel inwoners als ondernemers.

Vragenlijst

We vinden uw ideeën en wensen belangrijk. Omdat we vanwege het coronavirus geen informatiebijeenkomst kunnen organiseren, kon u een digitale vragenlijst invullen. Dit kon tot en met 11 juli 2021. Uw inbreng gebruiken we bij het ontwerp van de plannen voor de Markt.

Concept-ontwerp

Het eerste concept-ontwerp maken we samen met de werkgroep in het najaar van 2021. Hierbij proberen we de ideeën en wensen die in de vragenlijsten zijn aangegeven zo veel mogelijk te verwerken.

Definitief ontwerp

Als het ontwerp klaar is en de coronamaatregelen het toelaten, organiseren we een informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunt u het definitieve ontwerp bekijken en vragen stellen over de werkzaamheden. Na deze informatiebijeenkomst gaan we de uitvoering voorbereiden.

Aanbesteden

We gaan aan de slag met het technisch uitwerken van de plannen en het aanbesteden. Het is nu niet meer mogelijk om het ontwerp aan te passen. We verwachten dat we u eind 2021 of begin 2022 kunnen laten weten wie de aannemer wordt.

Schop in de grond

We streven ernaar om na de Carnaval 2022 te beginnen met het vernieuwen van de Markt. Tegelijkertijd gaan we ook het asfalt in de Grootestraat vervangen tot aan de drempel vlakbij de brug over de Roer. Voordat de aannemer begint met de werkzaamheden ontvangt u informatie over bijvoorbeeld de startdatum, de planning, de fasering, hoe lang de werkzaamheden duren en de omleidingsroutes. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via e-mail: herinrichting@roerdalen.nl. U kunt ook bellen naar projectleider Jo Claassen via (0475) 538 888.