In bijgevoegde documenten staan de nevenfuncties vermeld van de leden van het college, de gemeenteraad, raadsadviescommissie en rekenkamercommissie. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.