Nevenfuncties college, gemeenteraad, raadsadviescommissie en rekenkamercommissie

In bijgevoegde documenten staan de nevenfuncties vermeld van de leden van het college, de gemeenteraad, raadsadviescommissie en rekenkamercommissie. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.