Aan het eind van dit jaar staat het nieuwe beleid voor afval op de agenda van de gemeenteraad. Een werkgroep met raadsleden van elke fractie bereidt dit voor. We willen ook graag de mening horen van onze inwoners. Daarom doen we een onderzoek via ons Bewonerspanel. Doet u mee?

Vragenlijst

Als u meedoet met het onderzoek, krijgt u een e-mail met een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over hoe u afval scheidt, hoe tevreden u bent met de afvalinzameling door RD Maasland en de verenigingen en wat u vindt van mogelijke veranderingen rond afvalinzameling.

Aanmelden

Als u zich aanmeldt voor het Inwonerspanel tot en met 27 augustus 2019, kunt u nog meedoen met dit onderzoek naar afval. De resultaten maken we na het onderzoek bekend. Onder de deelnemers verloten we een aantal Geluksbonnen.