Net als de vijf andere dorpen krijgt ook Vlodrop een dorpshuis. Het burgerinitiatief Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) heeft hiervoor een plan gemaakt en voorgelegd aan de gemeente.

Haalbaarheid in kaart

In 2014 zijn we in Roerdalen gestart met de uitvoering van het accommodatiebeleid. Een van de doelen was om in elk dorp samen met inwoners een dorpshuis te realiseren. In Vlodrop heeft het SDV onderzocht of een dorpshuis met verschillende functies haalbaar is. Het burgerinitiatief heeft een plan gemaakt. Hierin staat onder andere hoe het dorpshuis uit kan komen te zien. Ook staat erin wat het kost om het dorpshuis te bouwen en uit te baten.

Twee gebouwen

In het plan wordt het dorpshuis verdeeld over twee gebouwen. Een deel van de activiteiten vindt straks plaats in De Blokhut, die wordt verbouwd. Voor de andere activiteiten komt een nieuw gebouw op de plek van de Roerhal. Hier komen ook de nieuwe school, de kinderopvang, een bibliotheek en een sport- en activiteitenzaal. Zwembad ’t Ploensjbad blijft bestaan.

Samen Doen

SDV heeft nauw samengewerkt met de basisschool en de andere gebruikers van het toekomstige dorpshuis. Wethouder Jan den Teuling: “Het is een enorme klus geweest, maar er ligt nu echt een plan ván en vóór het dorp. Vlodrop heeft er straks twee prachtige accommodaties bij. Allemaal dankzij de inzet van de leden van SDV en alle inwoners die hebben meegedacht. Hiermee kan het dorp nog jaren vooruit!”.

Hoe verder?

Het college van B&W heeft het plan van SDV bijna volledig overgenomen. Alleen de grootte van de sportzaal is aangepast. Omdat het college zo positief was over het plan, heeft zij voorgesteld meer budget beschikbaar te stellen dan oorspronkelijk gepland. Op 3 februari neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Het nieuw te bouwen dorpshuis in Vlodrop. We zien een gebouw met een plat dak en grote ramen. Voor het gebouw is een plein met ruimte voor speeltoestellen.
Het nieuw te bouwen dorpshuis in Vlodrop. We zien een gebouw met een plat dak en grote ramen. Voor het gebouw is een plein met ruimte voor speeltoestellen.
Het nieuw te bouwen dorpshuis in Vlodrop. We zien een gebouw met een plat dak en grote ramen. Voor het gebouw is een plein met ruimte voor speeltoestellen.