Nieuw mobiliteitsplan vastgesteld

Het nieuwe mobiliteitsplan voor gemeente Roerdalen is vastgesteld. Het doel is om daarmee de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in de gemeente te verbeteren. We hebben het mobiliteitsplan samen met de inwoners van Roerdalen gemaakt. Er waren verschillende inspraakrondes waarbij we wensen en behoeften hebben verzameld. Die hebben we opgenomen in het uiteindelijke plan.

Speerpunten

Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan:

  • Verbetering van de fietsveiligheid. We vergroten de veiligheid voor fietsers. Dat doen we door bijvoorbeeld nieuwe fietspaden aan te leggen en de bestaande infrastructuur te verbeteren.  Zo werken we aan een veiligere omgeving voor fietsers, vooral op drukke routes naar werk en school.
  • Verkeersveiligheid. We besteden extra aandacht aan verkeersveiligheid. Zo zorgen we voor maatregelen waardoor het verkeer langzamer rijdt. En we verbeteren de zichtbaarheid op gevaarlijke kruispunten. 
  • Duurzame mobiliteit. We stimuleren het gebruik van duurzaam vervoer, zoals openbaar vervoer en elektrische voertuigen. Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het openbaar vervoer wordt beter afgestemd op de behoeftes van onze inwoners.  
  • Betere doorstroming. We ondernemen stappen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Vooral op drukke wegen en in het centrum van de gemeente. We pakken daarbij knelpunten aan. 

Duurzaam en veilig vooruit

De maatregelen zijn bedoeld om Roerdalen veiliger, duurzamer en beter bereikbaar te maken voor alle inwoners. Het plan wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd, met regelmatige evaluaties om de voortgang te monitoren en aan te passen waar nodig. Bekijk het plan in de bijlage hieronder. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar verkeer@roerdalen.nl