Nieuwe duurzaamheidskoers voor Roerdalen

De gemeenteraad van Roerdalen heeft ingestemd met de nieuwe koers voor duurzaamheid tot 2050. In deze koers beschrijft de gemeente hoe ze toe wil werken naar de duurzaamheidsdoelen voor de periode tot 2030 en tot 2050. Aan de duurzaamheidskoers hebben inwoners en raadsleden meegewerkt.

Doelen voor een duurzaam Roerdalen

Roerdalen sluit zich aan bij de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wil de gemeente in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. Verder zet ze in op het besparen van 55% CO2 in 2030 en 100% in 2050. Daarnaast wil ze in 2030 20% minder aardgas gebruiken dan in 2021. In de komende periode komt de nadruk in Roerdalen op isolatie en energiebesparing te liggen en minder op het opwekken van duurzame energie. Naast energie wil de gemeente ook meer met de thema’s water en natuur aan de slag. Op die manier wil ze de biodiversiteit verbeteren, hittestress verminderen en Roerdalen beter voorbereiden op extremere weersomstandigheden.

Inwoners centraal

In de nieuwe duurzaamheidskoers van Roerdalen staan inwoners centraal. De gemeente wil hen helpen te verduurzamen en steeds minder aardgas te gebruiken. Dat doet ze gebiedsgericht, waarbij gemeente en inwoners samen plannen maken voor hun wijk. Dat gebeurt op dit moment in een deel van Vlodrop. Maar de gemeente richt zich ook op specifieke doelgroepen. Zo krijgen slechter geïsoleerde woningen en inwoners met een kleine beurs voorrang. De gemeente helpt door informatie en advies te geven over duurzame maatregelen, subsidies en financiële regelingen. Binnenkort gaat de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) van start en komt er een isolatiesubsidie voor woningeigenaren met een matig geïsoleerde woning. Daarnaast zijn energiecoaches actief en staat er een keuzehulp op www.samendoensamenduurzaam.nl

Samen Doen, Samen Duurzaam

Aan de nieuwe duurzaamheidskoers werkten zowel inwoners als raadsleden mee. De gemeente organiseerde vijf bewonersavonden en ging bij de supermarkten met inwoners in gesprek. Ook gaven bijna 350 mensen hun mening via het Inwonerspanel Roerdalen. Verder werkte een denktank van inwoners mee aan de nieuwe koers. Wethouder Roland Slangen: “Mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij hun leefomgeving. Inwoners, raadsleden en gemeente hebben echt samen opgetrokken. Een goed voorbeeld van Samen Doen!”