Burgemeester de Boer-Beerta sprak dit jaar haar nieuwjaarstoespraak uit in de televisiestudio van OR6. In haar toespraak blikt ze terug op het bewogen 2021 en spreekt ze haar vertrouwen uit richting de inwoners van Roerdalen.

Bekijk de toespraak op de website van OR6.

Hallo,
Hoe is het met u?
Hoe houdt u het vol?
Waar haalt u nog inspiratie vandaan?
Hoe kan het dat het u lukt of juist niet lukt?

Het is goed dat we dit moment even samen kunnen delen. Dank aan OR6 die mij deze gelegenheid wil bieden.

We hebben elkaar veel te weinig gezien.
Er is veel gebeurd en we hebben een bewogen jaar achter de rug.
Er zijn momenten geweest dat ik niet wist, wie ik het eerst en laatst moest troosten. Mijn burgemeestersambt is veranderd. De vrolijkheid is een beetje weg. We hobbelen met up en downs van crisis naar crisis.

Dit afgelopen jaar hèb ik u natuurlijk wel gezien en gesproken, maar dat was eigenlijk altijd in een crisissituatie:

 • De horecaondernemers, die mij vertwijfeld belden met de vraag of ze mee moesten doen met de landelijke actie van verzet of zich neer zouden leggen bij het appèl van de burgemeester,
 • De inwoners van Vlodrop, terwijl ze zandzakken aan het vullen waren om het onverwacht snel wassende water tegen te houden,
 • De zusters van de Kerkberg, die bij wijze van hoge uitzondering naar buiten kwamen om polshoogte te nemen in hoeverre het water een bedreiging zou vormen voor hun bibliotheek,
 • De ontredderde crew van Kasteel Daelenbroeck, terwijl het water in de ontbijtzaal bijna door het raam naar binnen kwam,
 • De inwoners die vinden dat ze onterecht behandeld zijn door een besluit van de gemeente. Dus waar we tegenover elkaar stonden in een procedure,
 • De jonge brandweermannen uit Montfort, die nazorg kregen omdat er tijdens hun eerste uitruk een dodelijk slachtoffer was gevallen
 • Sinterklaas, die de kinderen vanwege corona niet in de dorpshuizen mocht ontmoeten, maar toen besloot het feest op straat te vieren,
 • De bruidsparen, die teleurgesteld waren omdat de burgemeester vanwege corona alleen maar belde en geen vlaai kwam eten,
 • Piet Wolters, die voor de derde keer een groot evenement moest afzeggen en alleen digitaal kon worden toegesproken,
 • De carnavalsverenigingen, om te bespreken of het mogelijk zou zijn een prins uit te roepen,
 • De moeder, die vertelde hoe haar tienerdochter zich had verheugd op de 11e van de 11e, en hoe kapot ze er van was, dat het werd afgelast,
 • Maar ook de verpleegkundige, die maar niet kon begrijpen dat in een zo ernstige situatie nog nagedacht moest worden over feestvieren,
 • De winkeliers, die vlak voor verwachte topdrukte moesten sluiten, geen bloemen mochten verkopen en klap na klap moesten incasseren,
 • Pastoor L’Ortye, omdat mijn buurman, was overleden. De processie in St. Odiliënberg zal zonder zijn stem met ‘weesgegroetjes’, nooit meer hetzelfde zijn,
 • Onze huisarts, tijdens de door hem zelf georganiseerde goed bezochte boosterprikcampagne in de Roerparel.

Al deze mensen heb ik gesproken, omdat we elkaar in crisistijd nodig hadden.
Maar ik miste de vrolijkheid; de schutterijen, de prinsen, de muziekparades door de dorpen. Alles waar wij zichtbaar van genieten.

We laten ons er niet door uit het veld slaan! We hebben samen voor hetere vuren gestaan. Voor u allen past een diepe buiging.
Namasté; ik zie u, ik zie uw kracht en ik buig daarvoor.
Want nog steeds zijn we in staat samen die gemeenschap te vormen, die nodig is om je verbonden te voelen. In lief en leed. We doen het samen. Dat geeft mij veel vertrouwen!

En natuurlijk hebben we afgelopen jaar ook positieve momenten mogen beleven.

 • De opening van de speeltuin in Posterholt, na heel veel inzet van de gemeenschap, was voor mij zo’n hoogtepunt op een prachtige mooie zomerdag,
 • Rond september waren we enigszins vrij van Corona en kon het Limburg Festival en Kunststroom doorgaan. Ik was erbij en heb vooral gelet op wat dit deed met de mensen. Ik zag de grote behoefte aan cultureel vermaak en ik zag heel veel blije gezichten. Het was een verademing!

Het afgelopen jaar is in onze gemeente door ambtenaren, college, griffie en raad, harder gewerkt dan ooit. En dat heeft resultaat gehad.

Wat bouwprojecten betreft zitten we in een hoogconjunctuur. Na jaren pas op de plaats gemaakt te hebben, wordt er in alle kernen volop gebouwd of zijn er concrete plannen. En dan vooral woningen waar Roerdalen behoefte aan heeft, zoals seniorenwoningen of appartementen met een lift. Holsterveld en de markt in Vlodrop, het centrumplan Herkenbosch, de Groenstraat en de kerk in Melick, de Petrusberg, Rafaëllo’s, de Bosweg in Montfort.

De gemeenteraad maakt overuren, om al deze plannen te beoordelen en mogelijk te maken. Ook in het eerste kwartaal van 2022 zijn dubbele raadsvergaderingen nodig, om de grote hoeveelheid plannen te kunnen behandelen. Er wordt veel gevraagd van onze raadsleden en digitaal vergaderen is niet prettig, maar we zijn blij dat we deze kwaliteitsslag kunnen maken om de leefbaarheid in onze kernen ook op termijn te kunnen waarborgen.

De politie draait ook overuren. De bezetting staat onder druk. De Coronahandhaving vergt extra inzet. Steeds maken we met ons team een afweging tussen hard ingrijpen en het ventiel even open zetten. Een feestje op de Meinweg kun je uiteindelijk niet tolereren, maar als Max Verstappen wereldkampioen wordt, moet de spanning wel even kunnen ontsnappen. Veel aandacht is er voor de politiecapaciteit en ondermijning van de samenleving. We hebben als gezamenlijke burgemeesters van Limburg, steeds in Den Haag gehamerd op extra geld en gelukkig wordt dit ook onderkend en zijn er behoorlijke bedragen vrijgemaakt in de septembernota en in het nieuwe coalitieakkoord.

We maken ook vorderingen bij de brandweer. Vanwege de veranderende maatschappij, moest er een toekomst bestendig plan worden gemaakt. Dat is nu gereed. In het kort gezegd, komt het erop neer, dat er een algemene kortere basisopleiding komt. Voor specialismen, zoals een ongeval te water of een bosbrand wordt een specialistisch landelijk of regionaal opererend team ingevlogen. Ook wordt maximaal gebruik gemaakt van nieuwe technologie, zoals satellietbeelden of drones.

Het corps in Montfort heeft gelukkig (nog) niet te klagen over te lage bezetting, vanwege gebrek aan vrijwilligers. Dit jaar is het postcommandantschap overgedragen van Marcello Nizzi aan Gilbert Schmitz.

We doen veel aan preventie. In Limburg Midden en Noord hebben we een Riskfactory, die door alle groepen 8 van onze scholen wordt bezocht. Daar leren onze kinderen door ervaring om te gaan met de meest voorkomende incidenten. Bv hoe moet je nou precies 112 bellen? De Riskfactory is vanwege Corona een tijdje dicht geweest -ook op dit moment- maar de ontwikkeling staat niet stil. Nieuwe thema’s, zoals sexting en het gevaar van drugspakjes bezorgen, zijn samen met onze partners ontwikkeld.

Op naar het nieuwe jaar. Bij mijn vooruitblik naar 2022 waag ik mij niet aan voorspellingen. De coronacrisis heeft ons in onbekend vaarwater gebracht. Het zijn letterlijk ongekende tijden. Voor iedereen. Maar ik blijf op u vertrouwen.

Wel sta ik even stil bij een aan zekerheid grenzende waarschijnlijke gebeurtenis; de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een wisseling van de wacht in het gemeentehuis, waarbij de burgemeester als ‘continue factor’ aanwezig blijft. Doorgewinterde raadsleden en wethouders vertrekken, kersverse bestuurders en volksvertegenwoordigers maken hun opwachting. De dynamiek gaat veranderen. Het succes van de nieuwe raad en het nieuwe college wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aansluiting die zij vinden in de samenleving en het vertrouwen dat zij van u genieten. Maak gebruik van uw stemrecht! Al onze kandidaten wens ik heel veel succes in deze spannende tijd!

Tot slot voor u allen; Laat je niet gek maken door het negativisme in de krant of op Facebook. Het is een moderne vorm van uitlaatklep. Het ventieltje dat af en toe open moet staan, waarbij ‘ons reptielenbrein’, kennelijk de overhand krijgt. Blijf je altijd de vraag stellen: waarom? Het zal wel een functie hebben.

Op naar het nieuwe jaar 2022.

Míjn ambitie is: eenheid en rust uit te stralen, met de vastberadenheid om deze crisis op te lossen.
Mijn toast is: op alle doorgaanders, voor alle mensen die niet polariseren, maar de gave hebben te kunnen binden, voor allen waarmee we deze gemeenschap vormen.
Mijn advies is: blijf lachen. Ook tijdens digitale vergaderingen!
Wanneer je lacht, zal de ander teruglachen.

Op een goed, gezond en gelukkig jaar 2022!