Omgevingsvergunning verleend flexwoningen Herkenbosch

Gemeente Roerdalen is samen met Wonen Limburg bezig met het plaatsen van flexwoningen in de zes dorpen van Roerdalen. Met deze flexwoningen pakken we het woningtekort aan en we combineren dit met de vraag naar opvang. De flexwoningen zijn bedoeld voor urgente woningzoekers uit Roerdalen, statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Op 2 juli 2024 heeft gemeente Roerdalen een omgevingsvergunning verleend aan Wonen Limburg voor het realiseren van 12 tijdelijke woningen aan de Reestraat in Herkenbosch. De vergunning is verleend voor 15 jaar.

Inzage

De omgevingsvergunning en alle bijbehorende stukken liggen vanaf 3 juli 2024 voor 6 weken ter inzage. U kunt de stukken bekijken bij het Servicepunt Roerdalen (gemeentehuis). Dat kan ook digitaal via omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ onder nummer: IMRO.1669.OVHKB2023FLEXWONEN-VG01.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Dat kan tot en met 14 augustus 2024. Op onze pagina over bezwaar maken leest u hoe het werkt. Via de website kunt u het bezwaar digitaal indienen. U kunt ook een brief sturen. Vermeld hierin de volgende informatie: uw naam en adres, datum van uw bezwaar, om welk besluit het gaat (kenmerk bekendmaking), waarom u het niet eens bent en uw handtekening. De brief stuurt u naar Gemeente Roerdalen, ter attentie van het College van B&W, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg.