In september en oktober kon u onder andere via een digitale vragenlijst meedenken over de omgevingsvisie Roerdalen. Hierin maken we strategische keuzes voor beleid over de leefomgeving op de lange termijn. De resultaten van de vragenlijst zijn nu bekend. Voor zeven thema’s hebben we uitgewerkt wat we in de omgevingsvisie gaan opnemen. Hieronder vindt u een samenvatting per thema. U kunt ook een flyer met de resultaten van de vragenlijst downloaden.

Samenvatting per thema

Wonen in Roerdalen

 • We bouwen naar behoefte (de juiste type woningen op de juiste plaats) en voorkomen leegstand.
 • Bouwen gebeurt in de kernen en niet in het buitengebied. Bouwplannen passen bij het dorpse karakter van onze kernen.
 • We onderzoeken voor elke kern welke wijken op termijn toe zijn aan verdunning. Woningen worden gesloopt en daar komen meer duurzame woningen voor terug, die voldoen aan de woonwensen. Daarnaast komt er meer ruimte in het openbaar gebied.

Landelijk en natuurlijk Roerdalen

 • We behouden ons landelijke en natuurlijke karakter.
 • We maken ruimte voor ontwikkelingen die ons helpen om te gaan met de klimaatverandering. Denk aan het opvangen van neerslag en tegengaan van droogte
 • We maken ruimte voor een duurzame, vernieuwende agrarische sector die klaar is voor de toekomst.
 • We zoeken naar een balans tussen alle ontwikkelingen die ruimte nodig hebben in het buitengebied. Denk aan de landbouw, natuur en duurzame energie.

Toeristisch Roerdalen

 • We zorgen ervoor dat Roerdalen zich toeristisch op de kaart kan zetten. We maken ruimte voor kleinschalige verblijfsrecreatie in het buitengebied.
 • Kwaliteit staat voorop en we pakken kansen (zoals Belevingspark De Meinweg bij Vlodrop/Rothenbach).

Samen Roerdalen

 • We zetten in op Klein geluk uit Roerdalen en saamhorigheid.
 • De maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen, kunnen alleen blijven bestaan als er ook draagvlak is en inwoners zich ervoor willen inzetten.
 • We hebben oog voor ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en individualisering.

Ondernemend Roerdalen

 • We geven ruimte aan startende (kleinschalige) bedrijven. Wel maken we duidelijke kaders voor de ontwikkeling van bedrijven.
 • We maken ruimte voor een duurzame, vernieuwende agrarische sector die klaar is voor de toekomst. We geven agrarische bedrijven de mogelijkheid om hun activiteiten te verbreden of om te vormen.
 • We geven op bestaande industrieterreinen ruimte aan het midden- en kleinbedrijf.

Gezond en veilig Roerdalen

 • We stimuleren positieve gezondheid. Denk aan mogelijkheden om te bewegen. Ook zorgen we dat mensen zich veilig voelen.
 • We zorgen ervoor dat milieunormen niet worden overschreden.

Duurzaam Roerdalen

 • We voeren de energietransitie uit. Denk aan het opwekken van wind- en zonne-energie. Dit onderwerp pakken we los van de omgevingsvisie op.
 • We spelen in op de gevolgen van klimaatverandering.
 • Ook gaan we zorgvuldig om met grondstoffen. We zetten in op hergebruik.

Vervolg

Het afgelopen jaar hebben inwoners, ondernemers en andere partijen op verschillende manieren meegedacht over de omgevingsvisie. De komende maanden stellen we een conceptvisie op. Deze presenteren we in januari tijdens een informatiebijeenkomst. In mei of juni neemt de gemeenteraad een besluit over de visie.

Resultaten

Hieronder vindt u de flyer met een overzicht van de resultaten van de vragenlijst.