Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Een partij die voor het eerst mee wil doen aan één van deze verkiezingen heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald.

Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen. Van 16 januari tot en met 30 januari kunt u voor de provinciale staten en/of het waterschap een ondersteuningsverklaring afleggen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 0475 538 8888.

Wat zijn de voorwaarden? 

  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
  • U woont in de gemeente Roerdalen.
  • U bent stemgerechtigd.

Hoe werkt het?

  • De medewerker van de gemeente controleert of u stemgerechtigd bent.
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 in aanwezigheid van de medewerker van de gemeente. De afgelegde ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
  • De medewerkers zet een stempel op het formulier.
  • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering terechtkomt.

Ondersteuningsverklaring afdrukken

U kunt thuis het formulier al printen en invullen. U vindt het formulier hieronder. Dit mag u ook op het gemeentehuis doen. Vult u het formulier thuis in? Let erop dat u het formulier nog niet ondertekend!