Tussen 19 en 26 februari doet Energie Beheer Nederland (EBN) op verschillende plekken in onze gemeente een onderzoek naar de grond. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Zo wordt duidelijk of we in de toekomst aardwarmte kunnen gebruiken als duurzame energiebron. Omwonenden krijgen een brief met meer informatie.

Onderzoek  aardwarmte

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame energie in Nederland. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit. Het zit vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht. Denk aan huishoudens, kantoren, glastuinbouw en  lichte industrie. De CO2-uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt gebruiken.

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Zo wordt de dikte en de ligging van de aardlagen in kaart gebracht. Bekijk hier een filmpje over seismisch onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Kijk op www.scanaardwarmte.nl.