Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonnepark van zo’n 20 hectare op de vuilstortplaats langs de A73 in Montfort. Eigenaar Attero onderzoekt samen met de gemeente Roerdalen, de provincie Limburg en coöperatie Duurzaam Roerdalen of de aanleg in 2021 kan beginnen.

Motie

Is de ontwikkeling van een zonnepark op deze heuvel technisch, financieel en juridisch haalbaal? Attero zal als eigenaar van de stortlocatie de opdrachten voor de uitvoering van diverse onderzoeken geven. Het plan komt voort uit een motie die Democraten Roerdalen in 2017 in de gemeenteraadsvergadering inbracht. Deze motie ging over de haalbaarheid van een zonnepark op de voormalige vuilstort. De gemeente Roerdalen vroeg coöperatie Duurzaam Roerdalen om het onderzoek mede namens de gemeente uit te voeren.

Uitzoekwerk

Mart van Melick van Duurzaam Roerdalen: “Op basis van de motie zijn we aan de slag gegaan en hebben we de andere betrokken partijen enthousiast gekregen. Ook Attero staat er positief in. De komende maanden gaan we de landschaps- en milieuaspecten en ook de financiële haalbaarheid onderzoeken. Ook de aanpassing van het bestemmingsplan is een aandachtspunt. Volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over zijn. Als alles meezit, zouden we over twee jaar kunnen beginnen met de aanleg van het park.”

Inwoners Roerdalen

Duurzaam Roerdalen zal onder haar leden en bij de inwoners van de gemeente Roerdalen navragen hoe zij over de aanleg van het zonnepark denken. En of zij aan (een deel van) het zonnepark willen meedoen. Inwoners die meedoen kunnen straks ook meedelen in de financiële opbrengst van het park of de energieopbrengst.

Subsidie

Om het proces te helpen en ondersteunen ontvangt de coöperatie van de provincie Limburg een subsidie van maximaal € 20.000. De gemeente Roerdalen kijkt bij de aanpassing van het bestemmingsplan naar alle belangen uit de omgeving.