In oktober 2020 schreef ik een blog over de bomen in onze gemeente en hoe jullie als inwoners daar tegenaan kijken. De respons was overweldigend: tientallen mensen reageerden en lieten hun mening weten. Nu is het tijd om daarmee als gemeente aan de slag te gaan.

Twee ‘kampen’

Het was ons al snel duidelijk dat het bomenvraagstuk precies zo ingewikkeld was als we al dachten: waarom? Er zijn heel veel liefhebbers van de bomen in ons straatbeeld, maar ook mensen die er hinder van ondervinden. Niet zo gek. Het is ook lastig (en soms zelfs gevaarlijk) als er grote hoeveelheden bladeren op straat liggen of overhangende takken zijn. Maar is dat een reden om rigoureuzer te kappen? Want tegen de bomen zelf zijn inwoners niet, alleen tegen de overlast.

De voorstanders van de bomen zien juist de waarde van de bomen in. Ze geven schaduw in de steeds heter wordende zomers, zorgen voor een sfeervol straatbeeld, helpen tegen de opwarming van de aarde en bij onze biodiversiteit. Volgens hen maken bomen onze gemeente mooier en kappen zou zonde zijn.

Maatwerk

De conclusie van deze reacties is simpel: beide ‘kampen’ hebben waardevolle bezwaren of standpunten. Tijd dus om daar een maatwerkoplossing voor de bedenken. Als eerste gaan de collega’s van team Openbare Werken en de buitendienst aan de slag. Zij beoordelen de situaties per stuk en kijken waar we de overlast kunnen verminderen. De stapel is groot, dus dit onderzoek zal deze winter nog in beslag nemen. We ervaren dat het niet altijd lukt om de overlast helemaal te voorkomen. Waar bomen staan zullen altijd bladeren vallen.

In de positieve reacties bleek er ook nog verbetering mogelijk! Zo deelden inwoners suggesties om vaker fruitbomen te planten, waardoor de buurt van het fruit kan genieten, was er een idee om meer informatie te delen over de bomen (zo hebben sommige bomen nu al Treetags met info), gaan we als gemeente meer tips en info geven over onze bomen en was er een idee om basisschoolkinderen in een project meer te leren over bomen en ze ook te laten helpen met de overlast van bladeren. Het idee om nestkastjes te hangen in bomen door de inwoners zelf, steunen we van harte, mits de bomen daarmee niet beschadigd worden. Landelijk worden de komende jaren miljoenen extra bomen geplant. Ongetwijfeld ook in Roerdalen. Daarmee zorgen we ervoor dat de leefbaarheid van ons land en onze dorpen behouden blijft voor de generaties die na ons komen. Daarin past ook het initiatief om Voedselbossen aan te leggen (Stichting Voedselbos Roerdalen).

Conclusie

Niemand is tegen bomen in Roerdalen, hooguit tegen de overlast ervan. En bomen maken ons straatbeeld en ons leven rijker. We gaan dan ook op zoek naar maatwerk. Naar een manier om de overlast te beperken en de bomen die we hebben (en krijgen) nog meer waarde te laten leveren. Heel soms zal kappen de enige oplossing zijn, maar waar het kan, kijken we naar alternatieve oplossingen. Een geweldige conclusie van een samenwerking tussen inwoners en gemeente. We hebben er samen ‘een boom over opgezet’ en kunnen aan de slag! 

Laurens Bijl