‘Interview onze nieuwe opbouwwerker en vraag hem wat hij doet.’ Ik kijk verbaasd naar de opdracht op mijn scherm. Een opbouwwerker? Wat is dat in hemelsnaam? Moet ik dan denken aan een soort bouwvakker of zit ik helemaal verkeerd. Ik besluit het uit te zoeken en maak een afspraak met Twan Geelen, die sinds maart 2019 opbouwwerker is in onze gemeente, om te vragen wat hij doet.

‘Twan, jij werkt bij Menswel en op je visitekaartje staat ‘opbouwwerker’. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?’

Twan lacht. ‘Jij bent niet de eerste die deze vraag stelt, hoor. Het is ook een gekke term. De opbouwwerkers die er zijn, vinden het zelf ook nog niet zo makkelijk om er een korte en krachtige omschrijving van te geven. Kort gezegd is het mijn taak om inwoners van de gemeente te stimuleren in hun ideeën, om die te ondersteunen en tot uitvoer te brengen en eventueel te verbinden aan andere plannen die er al zijn. Het idee is dat we daarmee de leefbaarheid van hun omgeving, straat, dorp of gemeente kunnen verbeteren.'

Dat klinkt fantastisch. Bijna een soort ‘wensenmachine’, maar zo gemakkelijk zal het niet zijn, toch?

‘Nee, inderdaad. Het is ook vaak maatwerk,’ zegt Twan. ‘Want niet iedere wens, klacht of idee is hetzelfde. Op de eerste plaats ga ik daarom in gesprek. Hier ligt voor mij de uitdaging van mijn werk: welke kwaliteiten, sterke kanten en ervaring is er al bij degene die een wens of idee indient en hoe kan ik die, en of ook andere vrijwilligers, stimuleren om aan dit project mee te werken. Zelf ondersteun ik het project met voorstellen, adviezen of met het samenbrengen van mensen, maar ben niet degene die de kar trekt,’ zegt hij nadrukkelijk. ‘Dat doen de mensen zelf, want het is belangrijk voor het slagen van het uiteindelijke doel dat er een goede motivatie is. Als ik me terugtrek uit het project, is het niet de bedoeling dat het resultaat in elkaar valt.

Wat voor soort ideeën komen er binnen en waar komen de wensen of klachten vandaan?

Twan: ‘Ik maak deel uit van het Sociaal Team dat uit diverse disciplines van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties bestaat. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, jeugd- en gezinswerker en wijkverpleegkundige. Dit Sociaal Team is opgezet door de  gemeente Roerdalen, maar onze werkplek is bewust niet in het gemeentehuis maar juist tussen de mensen in de dorpen. Zo verlagen we de drempel om in contact te komen met het Sociaal Team voor een gesprek. Zo hoorde de wijkverpleging van enkele ouderen in Herkenbosch dat ze in de weekenden vaak eenzaam waren. Door het inschakelen van een aantal vrijwilligers die voor deze groep mensen een soep en/of koffie middag aanbieden, werd deze wens ingelost. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar het heeft een groot effect en je moet er ook wel iets voor regelen. Wat is er bijvoorbeeld nodig aan soeppannen of kopjes? Welke vrijwilligers willen meedoen? Wie maakt en verzorgt het rooster? Deze zaken zet ik met de vrijwilligers op om continuïteit te waarborgen.’

Wat is het moeilijkste van je baan?

Twan: ‘Het moeilijkste van mijn baan is dat je vaak ziet dat de vraag groter is dan het aanbod binnen het vrijwilligerswerk. Het is belangrijk dat we de vrijwilligers die er al zijn niet overvragen. Daarom is het voor ons ook een uitdaging om mensen te vinden die tijd willen vrijmaken om bijvoorbeeld mee te komen helpen en/of organiseren in een project. Inwoners die deel uit willen maken van een zelfsturend team om de leefbaarheid van de omgeving, straat, dorp te verbeteren, dat is de toekomst. Daarvoor zoeken we inwoners. Wat betreft de vraag moeten nog meer mensen het Sociaal Team vinden. De medewerkers merken dat de mensen nog niet gemakkelijk bij het team aankloppen.’

Doet u mee?

Wilt u mee helpen bouwen met Twan of heeft u wensen, vragen of ideeën waarmee u samen met de opbouwwerker aan de slag wilt? Loop dan eens binnen bij een spreekuur van het Sociaal Team. Meer informatie staat op  www.roerdalen.nl/sociaal-team-roerdalen. Of word lid van de Facebookgroep RoerdalenSamen. U kunt altijd een afspraak maken met Twan Geelen voor een vrijblijvend gesprek, 06 28 21 46 65 Twan.geelen@menswel.nl.

Lia Claessen – inwoonster van de gemeente Roerdalen