In 2021 beginnen we met de herinrichting van de Markt en omgeving in Vlodrop. Hoe het er straks uit komt te zien, kunt u als inwoner zelf mee bepalen.

Wethouder Jan Smits: “Ik ben blij dat we eindelijk kunnen beginnen aan de opknapbeurt van de Markt. Deze wens is al een tijd geleden opgehaald tijdens de dorpsgesprekken in samenwerking met ‘Veer zeen Vlorp’. Ook dit project pakken we samen met het dorp op onder de vlag van ‘Samen Doen’. We kijken verder dan alleen het aanleggen van een nieuwe straat. Het project heeft ook als doel de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van het dorp te vergroten.”

Meedenken en meedoen

We hebben een aantal richtlijnen opgesteld. Denk daarbij aan het budget, de planning, de rolverdeling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Samen met de mening van inwoners, vormen die de basis van dit project.

Hoe kunt u als inwoner dan meedenken? Ten eerste ontvangen alle inwoners van Vlodrop in de eerste helft van 2021 een vragenlijst. Uit de resultaten zal blijken wat de meningen en ideeën uit het dorp zelf zijn. De eerste richtlijnen en de uitkomsten van de vragenlijst gebruikt het college om te besluiten over de definitieve richtlijnen en proces. Dat gebeurt medio 2021.

Naast het invullen van de vragenlijst, kunt u als inwoner meedenken en meedoen tijdens het project. ‘Veer zeen Vlorp’ helpt daarbij mee.

Planning

Eerste helft van 2021:

  • Proces en projectorganisatie verder uitwerken
  • Afstemmen van de samenwerking en rolverdeling met Veer zeen Vlorp. Via een enquête brengen we de wensen/knelpunten en ideeën van het dorp in kaart.

Tweede helft van 2021:

  • Ontwerpfase. Samen met inwoners werken we aan een definitief ontwerp.

Eerste helft van 2022:

  • Technische uitwerking van de plannen
  • Aanbesteding

Vanaf de tweede helft van 2022:

  • Uitvoering van de werkzaamheden

Aanmelden

Bent u inwoner van Vlodrop? Dan ontvangt u de vragenlijst in de eerste helft van 2021 vanzelf thuis. Wilt u verder meedenken en meedoen in het project? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar samendoen@roerdalen.nl U kunt ook bellen met dorpscontactpersoon Harrie Gootzen, via telefoonnummer (0475) 538 888.