Guilty pleasures, wie heeft ze niet? In mijn top 10 staan (in willekeurige volgorde): een reep Bon Bon Bloc in één keer naar binnen werken, dansen op de muziek van ABBA en kijken naar televisieprogramma’s zoals Een dubbeltje op zijn kant of De andere kant van Nederland. In dat laatste programma wordt gesproken over schuldhulpverlening en bewindvoering. Is dat niet hetzelfde? Wat is het verschil? Om daar achter te komen bel ik met Linda Henderickx, schuldhulpverlener bij PLANgroep.

Wie is Linda?

Linda te pakken krijgen is niet makkelijk. Blijkbaar is het druk in de schuldhulp. Als ik haar eindelijk spreek, voel ik de passie die ze heeft voor haar werk. Ik vraag Linda iets te vertellen over wat ze doet. Linda: “De gemeente Roerdalen huurt PLANgroep in om mensen met schulden advies te geven en te begeleiden. Ook voor mensen die moeite hebben met het betalen van rekeningen, zijn we er. Meestal starten we een schuldhulpverleningstraject op. Dit houdt in dat we eerst het budget vaststellen. Daarna stellen we samen een betaalvoorstel op dat we aan de schuldeisers voorleggen. Hierin staat hoe we de schulden gaan aanpakken en hoe je die gaat aflossen. Pas op het moment dat schuldeisers akkoord gaan met het voorstel is het traject geslaagd. Als schuldeisers niet akkoord gaan met het betaalvoorstel, dan kijken we naar andere oplossingen.”

Hoe lang duurt zo'n traject?

Linda: “Een schuldhulpverleningstraject duurt minimaal drie jaar en brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Denk daarbij aan solliciteren naar werk, geen nieuwe schulden maken en op tijd je vaste lasten betalen. Als aan het einde van het traject schulden overblijven, maar je hebt wel aan je verplichtingen voldaan, dan worden deze schulden kwijtgescholden. Dit noemen ze finale kwijting.”

Wat is bewindvoering?

Ik vertel Linda dat ik op tv allerlei termen hoor. Bewindvoering bijvoorbeeld, wat is dat? Linda: “Meestal is er sprake van beschermingsbewind. Daarbij beheert een bewindvoerder namens jou je inkomen. Hij of zij betaalt jouw rekeningen en maakt afspraken met schuldeisers. Het bedrag dat overblijft na betaling van al je rekeningen, stort de bewindvoerder terug op je eigen rekening. Je kunt daarmee boodschappen doen en als er meer overblijft, zelf bepalen hoe je dit besteedt.” Okay, maar dan is er nog een term die ik vaak hoor: budgetbeheer. Is dat hetzelfde als bewindvoering? “Bij beschermingsbewind kies je zelf je bewindvoerder. Deze moet je via de rechter aan je laten toewijzen. Bij budgetbeheer is tussenkomst van een rechter niet noodzakelijk. Daarom is deze vorm vrijblijvender. Beide vormen kosten geld. Je huurt namelijk iemand in die namens jou de financiële zaken regelt. Afhankelijk van je inkomen kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.”

Maar waar begin ik?

Ik begrijp dat je kiest voor óf een bewindvoerder óf een budgetbeheerder. Maar hoe weet je dan welke je moet kiezen? En hoe gaat dat dan? Linda: “Het is goed om eerst contact op te nemen met de schuldhulpverlener van de gemeente. Die kan je hierover advies geven. Samen met jou kijken we dan wat past in jouw situatie.” Linda vertelt dat zij vaak merkt dat mensen zich te veel schamen om contact op te nemen met de schuldhulpverlener. “Maar niemand zich hoeft te schamen. Je bent zeker niet de enige met schulden. Schulden komen in alle lagen van de bevolking en onder alle leeftijden voor. Schuldhulpverlening helpt je de regie over je geld terug te krijgen. Je staat er niet alleen voor. Wacht niet te lang met het vragen van hulp bij schulden. Zie het als een eerste stap naar een schuldvrije toekomst. En hoe eerder die begint, hoe beter.”  

Geluksmoment

Ik dank Linda voor ons fijne gesprek. Ik merk dat zij vol passie over dit onderwerp spreekt. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat het niet fijn is om elke dag alleen over problemen en schulden te praten. Waar haalt zij haar energie vandaan? Linda: “Het inspireert mij als een traject slaagt (als alle schuldeisers akkoord zijn gegaan) of positief wordt afgesloten. Ik zie de stress bij de mensen verdwijnen en de rust in een huishouden terugkeren als deurwaarders niet langer aan de deur komen en mensen de last van de schulden kunnen loslaten. Als ik zie welke opluchting dit met zich meebrengt, is dit voor mij een geluksmoment.”  

De gemeente betaalt

Linda vertelt tot slot dat schuldhulpverlening en budgetbeheer via PLANgroep door de gemeente Roerdalen wordt vergoed. Heb je dus hulp nodig bij geldzaken of zijn er al schulden? Kijk dan zeker eens op de site van de gemeente: www.roerdalen.nl/geldproblemen. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer en pak snel een zak chips uit de kast; net op tijd voor de volgende aflevering van Een dubbeltje op z’n kant.