De herfst is in het land. Als het hard waait en regent, kan dat overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door vallende bladeren, eikels of takken.

Bladkorven

Bladeren kunt u kwijt in de bladkorven. Die zijn in alle dorpen te vinden. De locaties vindt u op de pagina over bladkorven. Ander tuin- en snoeiafval kunt u kwijt in uw gft-container. Of u kunt het gratis inleveren op het milieupark (maximaal 2 m3 per week).

Bladvegen

Het is onmogelijk om alle bladeren in de bladkorven te verzamelen. Daarom rijdt de veegmachine tijdens het herfstseizoen op plekken waar veel bomen op gemeentegrond staan, wat vaker door de straat. Lees op de website van RD Maasland hoe u de veegmachine een handje kunt helpen.

Melding doen

Wilt u een gevaarlijke verkeerssituatie melden? Bijvoorbeeld door afgevallen takken? Of gladheid/overlast door bladeren/eikels van gemeentebomen en kunt u deze niet zelf opruimen? Geef uw melding door via Fixi.