Dat er in korte tijd veel regen kan vallen, hebben we ook afgelopen jaar weer gemerkt. De riolen kunnen deze grote hoeveelheden water niet altijd aan. Ze lopen dan over, waarbij rioolwater in beken en rivieren terecht komt. Dit is niet goed voor het milieu. Daarom gaan we een aantal overstorten aanleggen in onze gemeente. Dat doen we samen met Waterschap Limburg.

Wat is een overstort?

In een overstort kan verdund rioolwater tijdelijk worden opgevangen als het riool overloopt. Na de regenbui wordt het water weer teruggepompt de riolering in. Op acht plaatsen langs de Vlootbeek leggen we samen met Waterschap Limburg volgend jaar zo’n overstort aan. Dat zijn we verplicht volgens Europese regels.

Locaties overstorten

Hieronder vindt u de geplande locaties van de overstorten.

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Locaties overstorten

Tekstversie

Wiejerd, Montfort

Locatie

Overstort Wiejerd in Montfort

Sportlaan, Montfort

Locatie

Overstort Sportlaan in Montfort

Waarderweg, Montfort

Locatie

Overstort Waarderweg in Montfort

Petrusstraat, 't Reutje

Locatie

Overstort Petrusstraat, 't Reutje

Boomstraat, Posterholt

Locatie

Overstort Boomstraat in Posterholt

Vreebroekensteeg, Posterholt

Locatie

Overstort Vreebroekensteeg in Posterholt

Donckerstraat, Posterholt

Locatie

Overstort Donckerstraat in Posterholt

Borgsweg, Posterholt

Locatie

Overstort Borgsweg in Posterholt

Overlast voorkomen

Wij vinden het belangrijk dat de overstorten zo min mogelijk overlast opleveren. Daarom komen ze allemaal op ruime afstand van woningen te liggen. Zo voorkomen we eventuele (stank)overlast. Alleen bij extreem veel regen in korte tijd stromen ze vol.

Inpassing in landschap

De overstorten zien in het landschap uit als kuilen. We zorgen ervoor dat ze zo goed mogelijk in het landschap passen. Dat doen we onder andere door ze aan te planten met gras en struiken en geen steile hellingen te gebruiken. 

Planning

De afgelopen jaren hebben we alle nodige voorbereidingen getroffen. Zo hebben we ontwerpen gemaakt, grond aangekocht en onderzoeken gedaan. Begin 2022 vragen we de vergunningen aan en kiezen we via een aanbesteding een aannemer. Naar verwachting zijn de overstorten medio 2022 klaar.

Procedure

Voor de aanleg van de overstorten is een vergunning nodig. Begin 2022 dienen we als gemeente de vergunningaanvragen in bij de Omgevingsdienst van het Servicecentrum MER en bij het Waterschap Limburg. Ze liggen dan ter inzage. Wij maken dit bekend via onze website, RoerdalenBericht Online, de kabelkrant en de dorpsbladen. Bent u het niet eens met de aanleg van een overstort, dan kunt u bezwaar indienen
 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jan Trommelen of Sjoerd van Eck via info@roerdalen.nl of 0475 538 888.