Participatiesubsidie

Wij willen graag dat meer mensen meedoen met de samenleving. Tegelijkertijd willen we een impuls geven aan activiteiten, gericht op samenwerking, duurzaamheid (inloopactiviteiten, open clubs, coöperaties, enzovoorts) en versterking van de dorpsgemeenschappen. Daarom ondersteunen we burgers en verenigingen met een subsidie, als hun initiatieven ervoor zorgen dat meer mensen meedoen in de samenleving.

Initiatieven van inwoners

Inwoners die vanuit zichzelf initiatieven ontplooien op wijk- of dorpsniveau, kunnen participatiesubsidie aanvragen voor burgerinitiatieven. U komt hiervoor in aanmerking als u samenwerkt met andere inwoners of organisatie om:

  • meer inwoners mee te laten meedoen in hun buurt of dorp 
  • kwetsbare inwoners te ondersteunen in hun eigen kracht.

Initiatiefnemers hoeven geen rechtspersoon te zijn. Enkele voorbeelden zijn:

  • ‘Samen eten, Samen koken’
  • Ouder Kind Centrum Roerdalen
  • de ‘Berger Huiskamer’

Initiatieven van verenigingen

Dit zijn activiteiten die verenigingen of niet-professionele stichtingen organiseren, waaraan ook inwoners kunnen meedoen die geen lid of deelnemer zijn. De verenigingen worden hierdoor breder toegankelijk en spelen meer in op de veranderende vraag in het dorp. Dat helpt hen weer om hun toekomstperspectief te versterken.

Denk bijvoorbeeld aan:

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Lees dan eerst de subsidieregel. Daarin vindt u alle informatie die u nodig heeft. U leest hierin bijvoorbeeld hoeveel subsidie u kunt krijgen, waaraan uw aanvraag moet voldoen, en hoe de procedure eruit ziet.

Vul daarna het aanvraagformulier in. Het ingevulde aanvraagformulier stuur u naar ons op, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders. Ons adres vindt u op de contactpagina. Zorg ervoor dat u de aanvraag minimaal 6 weken voor de uitvoering van de activiteit(en) indient.

Heeft u gevonden wat u zocht?