Aanbeveling herbenoeming burgemeester

De gemeenteraad heeft donderdagavond 7 februari 2019 besloten de komende zes jaar verder te willen gaan met onze burgemeester, mevrouw de Boer-Beerta.

De Minister beslist over zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk besluit door de Koning en contrasignering door de Minister is de herbenoeming definitief. Mevrouw de Boer-Beerta is per 1 juli 2013 benoemd tot burgemeester van de gemeente Roerdalen. Op 1 juli 2019 verstrijkt de eerste ambtstermijn. Mevrouw de Boer-Beerta heeft aan de commissaris van de Koning van de provincie Limburg, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888