Agenda raadsvergadering 13 december 2018

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint om 19.30 uur. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda

 1. Vaststelling raadsagenda
 2. Spreekrecht
 3. Lijst ingekomen stukken
 4. Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2018
 5. Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2018
 6. Verordening auditcommissie gemeente Roerdalen 2018
 7. Verlengen werkingsduur Afvalnota 2015-2018
 8. Implementatie Besluit brandveiligheid gebruik
  en basishulpverlening overige plaatsen
 9. Bestemmingsplan Zandstraat 61 Heiberg 10 Montfort
 10. Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Roerdalen 2019
 11. Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Roerdalen 2018
 12. Belastingverordeningen 2019
 13. Begrotingswijziging 2018-2 en 2019-1 en -2 GR VRLN
 14. Vaststellen bestemmingsplan
  “Gestraatje – Lemmensweg – Heinsbergerweg te Montfort”
 15. Vaststellen bestemmingsplan De Steeg ong. Melick
 16. Armoedebeleid gemeente Roerdalen ‘Arm in Arm’ 2019-2021
 17. Ontwikkelingen Geluksexpres Roerdalen

U kunt de agenda en bijbehorende stukken bekijken op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt voor publicatie op deze website.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 19:00 uur.

Telefoon: 0475-538888