Agenda raadsvergadering 20 september 2018

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint om 19.30 uur. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda

  • Vaststelling raadsagenda
  • Spreekrecht
  • Lijst ingekomen stukken
  • Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2018
  • Verordening Starterslening gemeente Roerdalen 2018
  • 1ste Begrotingswijziging 2018 GR Reinigingsdienst Maasland
  • Bestemmingsplan "Parkeerplaats Natuurbegraafplaats Sint Odiliënberg"
  • Bestemmingsplan "Steegstraat 18 te Herkenbosch"
  • Halfjaarrapportage 2018
  • IKC 't Kempke Sint Odiliënberg

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt voor publicatie op deze website.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888