Agenda vergadering raadsadviescommissie

Op maandag 19 februari 2018 vergadert de raadsadviescommissie. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Sint Odiliënberg.

De raadszaal is op deze avond toegankelijk via de oude ingang aan de Schaapsweg.

Agenda

  1. Vaststelling agenda
  2. Mededelingen/rondvraag
  3. Besluitenlijst raadsadviescommissie 15 januari 2018
  4. Besluitenlijst raadsadviescommissie 16 januari 2018
  5. Actiepuntenlijst raadsadviescommissie
  6. Verlengen werkingsduur van De Koers minimabeleid 2013-2017
  7. Bestemmingsplan Angsterweg 16 Vlodrop
  8. Beheer en exploitatie MFC de Roerparel Sint Odiliënberg

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op de pagina Vergaderingen.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, moet u dit ten minste 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffie. De griffie heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is op dit moment gesloten. Morgen open vanaf 9:00 uur.

Telefoon: 0475-538888