Eerste Roerdalense tuinen 'Waterklaar'

We hebben steeds vaker last van hevige neerslag. Borrelende toiletten, ondergelopen straten en kelders zijn het resultaat.

Aan de andere kant kennen we tegenwoordig ook lange periodes van extreme droogte. Het gevolg is verdorde tuinen en akkers. Om wateroverlast en –tekort zoveel mogelijk te voorkomen, wil de gemeente samenwerken met haar inwoners. Een particuliere tuin biedt mogelijkheden. Daarom kunnen inwoners die zelf hun tuin waterklaar maken, sinds de zomer van 2017 gebruik maken van een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

Subsidieregeling

Een aantal inwoners, onder wie de heer Claessens uit Herkenbosch, heeft inmiddels gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. De heer Claessens heeft zijn tuin waterklaar gemaakt: hij heeft een vijver weggehaald en op die plek een zogenoemde infiltratievoorziening van 3.000 liter ingegraven. Dit is een grote bak die water tijdens regenbuien opvangt waarna het langzaam in de bodem wegzakt. Op de bak heeft de heer Claessens een border met planten aangelegd. Verder heeft hij een nieuw terras en een gedeelte van het dak op de bak aangesloten.

Afkoppelen 

De tuin waterklaar maken houdt in dat u de regenpijp in uw tuin afkoppelt van het riool. Zo houdt u regenwater vast in uw eigen tuin. Dit voorkomt verdroging. Het is zonde om schaars regenwater af te voeren als uw tuin schreeuwt om vocht. Bij hevige regenbuien voorkomt u bovendien dat de riolering het overtollige water niet meer aankan. Ook hoeft relatief schoon regenwater dan niet samen met het afvalwater gezuiverd te worden.

Meer informatie

Heeft u interesse in de subsidieregeling afkoppelen regenwater? Kijk dan voor meer informatie op de pagina over de subsidie op het afkoppelen van hemelwater. Op deze pagina vindt u ook een aanvraagformulier. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de subsidie? Wacht dan niet te lang met het aanvragen. Het beschikbare budget is namelijk beperkt. Kijk ook eens op www.waterklaar.nl.     

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is op dit moment gesloten. Morgen open vanaf 9:00 uur.

Telefoon: 0475-538888