Fietsers zeer tevreden over fietsknooppuntennetwerk

Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft voor de derde keer onderzoek gedaan onder de gebruikers van het fietsknooppuntennetwerk.

De eerste twee onderzoeken (uit 2014 en 2016) leverden mooie resultaten op die dit jaar geëvenaard zijn. Ruim 90% van de gebruikers is zeer tevreden over de bewegwijzering, de routing en het onderhoud. De grootste pluspunten van dit netwerk zijn volgens respondenten het eenvoudig plannen van fietstochten, de zeer gevarieerde routes en de verassende plekken die men aandoet. Meer dan 95% van de gebruikers beveelt het netwerk dan ook aan bij vrienden en kennissen.

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit interviews met gebruikers en enquêtes. Deze werden zowel in het veld als via de mail afgenomen bij gebruikers van het netwerk. In totaal zijn er 300 enquêtes ingevuld.

Resultaten

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Fietsers plannen ten opzichte van 2016 langere dagtochten; van de respondenten plant 46% een route van 40 kilometer en verder. In 2016 was dit nog maar 33%.
  • Er wordt meer gebruik gemaakt van digitale informatie via website of app; waar het percentage in 2016 op 30% bleef steken, is dat anno 2018 35%.
  • Er wordt meer geld besteedt tijdens een fietstocht; tijdens een fietstocht geeft 39% van de respondenten €10,- of meer uit. In 2016 deed slechts 30% van de respondenten dat. 

Vervolg

Naar aanleiding van dit onderzoek gaat het Routebureau de komende tijd inzetten op enkele verbeterpunten die naar voren zijn gekomen. Zo gaan we inzoomen op het aantal rustpunten die fietsers
tijdens de fietstocht willen tegenkomen en gaan we de locaties van de startpunten en de informatie op de startpanelen kritisch bekijken. Dat gaan we tevens doen met de hoogtes en locaties van de fietsbordjes.

Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg

Het Routebureau werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van het fietsknooppuntennetwerk. Zo zijn alle gegevens van het netwerk digitaal beschikbaar voor gemeenten en is er een goed meldsysteem ingericht voor fietsers die problemen tegenkomen tijdens hun fietstocht. Er is regelmatig overleg en afstemming over aanpassingen met lokale, regionale, provinciale en landelijke route-organisaties en er is een plezierige en constructieve samenwerking met de uitvoerende aannemer. In dit geval de sociale werkvoorziening in de regio. Dit alles stelt het Routebureau in staat verbeteringen aan het netwerk uit te voeren die de ‘fietsbeleving’ ten goede komen.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888