Nieuwe subsidieregeling economische activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2018 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld: de Nadere regel economie gemeente Roerdalen 2018.

De regeling is bedoeld om ondernemers en inwoners te stimuleren om met kleinschalige economische activiteiten bij te dragen aan de verdere economische ontwikkeling in de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en cultuur.

Voorwaarden

Als u een aanvraag wilt indienen voor uw activiteit is het belangrijk dat deze activiteit bijdraagt aan bijvoorbeeld economische ontwikkeling of stimuleert tot innovatie. Ook activiteiten die zijn gericht op het ontwikkelen van (economische) kennis kunnen onder de regeling vallen. Ten slotte kunnen activiteiten voor een subsidie in aanmerking komen als ze bijdragen aan het versterken van (grensoverschrijdende) samenwerking.

Indienen aanvraag

U kunt subsidie aanvragen door een formulier in te vullen dat u onderaan de subsidieregeling vindt. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor deze regeling is een bedrag beschikbaar van € 40.000. Het maximum bedrag  dat per aanvraag kan worden verleend is € 5.000.

Meer informatie

De Nadere regel economie gemeente Roerdalen 2018 met het aanvraagformulier staat op de pagina Beleid - wonen en leefomgeving op deze website .

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is op dit moment gesloten.

Telefoon: 0475-538888