Provinciale samenwerking handhaving

Het college van Roerdalen heeft in haar vergadering van 5 februari 2019  besloten deel te nemen aan de provinciale samenwerking op het gebied van handhaving in het buitengebied.

Door ondertekening van het bevoegdheidhedenconvenant ‘Handhaving in de natuur Provincie Limburg’ kunnen bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) in de hele provincie worden ingezet. Dit biedt kansen en mogelijkheden om in het buitengebied gezamenlijk en gericht op te treden.

Het convenant ligt in het verlengde van al gemaakte afspraken over samenwerking met de politie en de bestaande afspraken met terreinbeheerders (onder andere Staatsbosbeheer) binnen de gemeentegrens van Roerdalen.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888