Raadsvergadering 14 en 18 december 2017

Deze vergadering is in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint op donderdag 14 december 2017 om 19.30 uur.

Vanwege de aard en omvang van het aantal agendapunten heeft het raadspresidium besloten voor deze raadsvergadering twee avonden uit te trekken. Voordat na 22.30 uur een nieuw agendapunt wordt behandeld, zal de voorzitter de raad in overweging geven te schorsen. Als een meerderheid daartoe besluit, zal de vergadering worden heropend op maandag 18 december om 19.30 uur. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda 14 december 2017

 1. Vaststelling raadsagenda
 2. Spreekrecht
 3. Lijst ingekomen stukken
 4. Besluitenlijst raadsvergadering 2 november 2017
 5. Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2017
 6. Tweede begrotingswijziging 2017 VRLN
 7. Re-integratieverordening Participatiewet en Verordening Loonkostensubsidie
 8. Overdracht Apollocomplex
 9. Beheer en exploitatie Dorpshuis Montfort
 10. Overdracht beheer, onderhoud en exploitatie voetbalparken
 11. Belastingverordeningen 2018
 12. Evaluatie en actualisatie Welstandsnota
 13. Wegsleepverordening gemeente Roerdalen
 14. Westrom: Strategienota en Businessplan
 15. Aanpassing gemeenschappelijke regeling Westrom
 16. Verordening jeugdhulp gemeente Roerdalen 2018

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888