Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tm 2021

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert zijn voornemens een regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor te bereiden.

Het voornemen is volgens artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Ten aanzien van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 wordt de ontwikkelingsrichting van de zeven gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de planvoorraad voor woningen zodat deze wordt afgestemd op de toekomstige woningbehoefte.

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2019 een ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de visie. Op onder andere de pagina RoerdalenBericht in VIA Limburg editie Roermond en op deze website wordt aangekondigd wanneer dat is, hoe de structuurvisie kan worden geraadpleegd en hoe men kan reageren. Verder komt er een bericht op www.officielebekendmakingen.nl). 

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888