Wijziging ophalen gft rond Pinksteren

In verband met Pinksteren wijzigt de inzameling van het gft-afval. De maandagroute van 21 mei wordt verplaatst naar zaterdag 19 mei 2018.

Verder is het Milieupark in Montfort op 21 mei, de maandag na Pinksteren, gesloten.

RSS
Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 19:00 uur.

Telefoon: 0475-538888