De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint om 19.30 uur. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda

 1. Vaststelling raadsagenda
 2. Spreekrecht
 3. Lijst Ingekomen stukken
 4. Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2019
 5. Bestemmingsplan “Borgersteeg ong. Posterholt”
 6. Bestemmingsplan Heinsbergerweg 3 Melick
 7. Bestemmingsplan “Kerkepad Vlodrop 2019”
 8. Bestemmingsplan Linnerweg 48 Montfort
 9. Ontwerp VvGB bouw Bedrijfsloods Gestraatje/ Lemmensweg te Montfort
 10. Ontwerp VvGB aanvraag omgevingsvergunning vakantiewoning Landal Landgoed Aerwinkel Posterholt
 11. Regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg 
 12. 1e Begrotingswijziging 2019 GR Reinigingsdienst Maasland
 13. Vergaderschema 2020
 14. Halfjaarrapportage 2019
 15. Wijziging “Verordening Wmo Raad gemeente Roerdalen 2015” en intrekking “Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Roerdalen 2015”
 16. Concept begroting 2020 GR Westrom
 17. Actieplan Duurzame Energie gemeente Roerdalen 2019-2022

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt voor publicatie op www.roerdalen.nl.