Op donderdag 7 november behandelt de gemeenteraad in haar vergadering de programmabegroting 2020 - 2023. Een eerste reactie van de zes politieke partijen op de voorlopige programmabegroting kunt u lezen op bijgevoegde themapagina over de programmabegroting. Het college reageert hierin op de bijdragen van de politieke partijen. De themapagina's staan als bijlage toegevoegd onderaan dit nieuwsbericht.

In de raadsvergadering van 7 november 2019 beslist de raad over de programmabegroting 2020 - 2023. U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. U kunt de raadsvergadering ook live volgen op onze website of via de live uitzending van OR6.

De begroting, de uitgebreide eerste reactie van de politieke partijen en de reactie van het college hierop is ook te lezen op www.roerdalen.nl/begroting-en-jaarstukken.