In een prachtig groene omgeving aan de rand van Nationaal Park De Meinweg ligt recreatiepark Elfenmeer. Wij willen dit 27 hectare grote recreatiepark graag een kwaliteitsimpuls geven. Ons doel is een recreatiepark dat aansluit bij de sfeer en beleving van de mooie Meinweg.

Exploitant gezocht

Eerder gaven wij aan dat we op zoek waren naar een exploitant die het Elfenmeer wil ontwikkelen tot toeristische trekpleister. De inschrijftermijn hiervoor is inmiddels verstreken.

Er zijn twee partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van het nieuwe recreatiepark. Met beide partijen doorlopen we nu het verdere uitvraagtraject. De verwachting is dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over de toekomstige exploitant.

Informatie voor jaarplaatshouders

De huidige jaarplaatshouders op het Elfenmeer kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 gebruik maken van hun jaarplaats. We sluiten geen nieuwe overeenkomsten met jaarplaatshouders af. Koopt u een caravan op het Elfenmeer, dan heeft u een maand de tijd om deze weg te halen. Meer informatie vindt u in de digitale nieuwsbrief voor jaarplaatshouders.

Deutsch

Der Erholungspark Elfenmeer liegt in einer schönen grünen Umgebung am Rande des Nationalparks De Meinweg. Wir möchten diesem 27 Hektar großen Erholungspark einen Qualitätsschub geben. Unser Ziel ist ein Erholungspark, der zur Atmosphäre und zum Erlebnis des schönen Meinweg passt.

Die aktuellen Jahresplatzhalter am Elfenmeer können ihren Jahresplatz spätestens bis zum 31. Dezember 2019 nutzen. Wir schließen keine neuen Vereinbarungen mit Platzhaltern ab. Wenn Sie am Elfenmeer einen Wohnwagen kaufen, haben Sie einen Monat Zeit, um ihn zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie im digitalen Newsletter für Jahresplatzhalter.

fotocollage elfenmeer