De brand in ons Nationaal Park De Meinweg in april 2020 behoort tot de grootste Nederlandse natuurbranden van de laatste jaren. Er werd een groot aantal Nederlandse en Duitse brandweermensen en andere partijen ingezet. Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de opdracht gegeven om de natuurbrand te evalueren. Met als doel te leren van het incident op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Burgemeester Monique de Boer: “Het is een indrukwekkend rapport met een goede omschrijving van de complexe situatie en de lastige omstandigheden waarmee we te maken kregen. De evacuatie was een ingrijpende en moeilijke beslissing waar ik nog steeds achter sta. Het doet me deugd om te lezen dat onze inspanningen op het gebied van internationale brandpreventie en – bestrijding effectief bleken tijdens de inzet. We herkennen ons in deze evaluatie en onderschrijven de aanbevelingen. Met sommige aanbevelingen zijn we al bezig zoals het vullen van het waterreservoir en het voorzetten van het Interreg project natuurbrandpreventie.”

Daadkrachtig optreden

In het rapport ‘Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch’ constateren de onderzoekers dat er duidelijk, daadkrachtig en betekenisvol is opgetreden door (internationale) brandweerlieden, andere hulpverleners, leidinggevenden en bestuur.

Aanbevelingen

In het rapport staan drie hoofdaandachtspunten beschreven: risicobeheersing in De Meinweg, de internationale samenwerking tijdens de brandbestrijding en de evacuatie van Herkenbosch. Voor deze drie punten, komen de onderzoekers tot een aantal aanbevelingen. Zoals zet de dialoog voort met Duitse grensregio’s over effectieve samenwerking. Zorg gezamenlijk voor de nodige voorzieningen zoals (aanvullende) waterreservoirs aan beide zijden van de grens, Duits en Nederlands kaartmateriaal en steunzenders.

Evacuatie

Voor de evacuatie is de aanbeveling onder andere om van de evacuatie meer een gezamenlijk proces te maken van overheid en inwoners. Neem inwoners eerder mee in de argumenten en overwegingen van het crisisproces. Communiceer bij een incident met gevolgen voor omwonenden altijd procesinformatie (‘wij weten het nog niet zeker, maar…’) en praktische informatie over hoe te handelen  (‘pak alvast een tas in met de meest belangrijke spullen’).  Wees al vanaf het begin van de inzet duidelijk over de rol van de calamiteitenzender. Informeer betrokken partijen over wat zij al dan niet kunnen verwachten en aan welke minimale voorwaarden zij zelf moeten voldoen om te kunnen profiteren van mogelijkheden van de zender.

Rapporten

Hieronder vindt u de rapporten van het onderzoek door IFV en het onderzoek door het team natuurbrandonderzoek (NBO) van de brandweer Nederland. Ook de brief die aan de inwoners is gestuurd vindt u hieronder. Daarnaat kunt u de managementrapportage van het belevingsonderzoek inzien dat is afgenomen onder de inwoners van Herkenbosch door onderzoeksbureau Flycatcher. Het volledige rapport van het belevingsonderzoek kunt u opvragen via communicatie@roerdalen.nl.