Resultaten burgerpeiling Roerdalen bekend

Eind 2023 hield Roerdalen het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ waaraan 735 inwoners deelnamen. Zij gaven in de burgerpeiling hun mening over onderwerpen zoals leefomgeving, veiligheid, voorzieningen en dienstverlening. De resultaten laten zien dat de gemeente Roerdalen een voldoende krijgt voor haar inspanningen. Hierbij is er ruimte voor verbetering op het gebied van het vergroten van betrokkenheid van inwoners, (digitale) dienstverlening, communicatie en samenwerking met inwoners op het gebied van duurzaamheid. 

Resultaten bekijken

De cijfers die gemeente Roerdalen kreeg zijn iets lager dan bij voorgaande peilingen. De gegevens uit de burgerpeiling zijn te vinden op Dashboard - Burgerpeiling - Roerdalen. Kies linksboven voor 'Roerdalen' om de gegevens te bekijken. Of bekijk de samenvatting in de bijlage hieronder. Wilt u het volledige rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@roerdalen.nl

Continu verbeteren

Wethouder Frank Demarteau: “Als we onze cijfers vergelijken met andere gemeenten doen we het niet slecht. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. We merken dat rondom samenwerking met inwoners het managen van verwachtingen een aandachtspunt is. Samen met inwoners die betrokken zijn bij burgerinitiatieven zijn we bezig om hier richtlijnen voor te maken. Voor duurzaamheid is er samen met inwoners een nieuwe koers bedacht. Er is op dit gebied behoefte aan samenwerking blijkt ook uit het onderzoek. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.”

Woonomgeving

Inwoners geven positieve cijfers voor hun woon- en leefomgeving maar beoordelen de vooruitgang lager dan gemiddeld in Nederland. De meeste inwoners voelen  zich thuis in de eigen buurt en zijn tevreden met de groenvoorzieningen. Inwoners zijn ook tevreden over de aanwezigheid van basisvoorzieningen zoals winkels en zorgfaciliteiten. Vooral jongeren missen culturele voorzieningen en openbaar vervoer. Over de verkeersveiligheid zijn de meningen verdeeld. In het nieuwe mobiliteitsplan is dit een van de aandachtspunten. 

Welzijn en zorg

Op het gebied van welzijn en zorg lijken de meeste inwoners tevreden met hun leven en sociale contacten. Wel is er een stijging in het percentage mensen dat zich soms of vaak eenzaam voelt. Een groot deel van de inwoners van Roerdalen doet vrijwilligerswerk en verleent burenhulp. Dit percentage is wel iets lager dan de voorgaande jaren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijkt een belangrijk thema. De meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek is bezig om de woning te verduurzamen. Er is interesse in de samenwerking met de gemeente en andere inwoners om de gemeente duurzamer te maken.