Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen inwoners - met hulp - langer thuis blijven wonen. Inwoners die hiervan gebruik maken, krijgen elk jaar van ons een vragenlijst. In 2022 vulden 245 van de 511 mensen met een Wmo-indicatie de vragenlijst in. De meesten van hen ontvangen huishoudelijke hulp. Zij gaven de gemeente Roerdalen een rapportcijfer van 7,9. Daar zijn we blij mee. Met de antwoorden uit de vragenlijsten kunnen we onze dienstverlening via de Wmo nog verder verbeteren.

Resultaten 2022

Net zoals in 2021 zijn de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld in het algemeen positief over de ontvangen hulp. Bijna 90% van de mensen voelt zich serieus genomen als ze een aanvraag voor Wmo indienen. Meer dan 75% van de mensen weet waar ze terecht kunnen voor het aanvragen van een Wmo-indicatie. Dat is meer dan in 2021, maar dit kunnen we nog verbeteren. Ook kunnen we de snelheid verbeteren waarmee mensen geholpen worden. Hebben mensen huishoudelijke hulp of individuele begeleiding nodig, dan kunnen we meestal binnen drie weken al helpen. Op hulpmiddelen wachten mensen langer dan vijf weken.

Betere kwaliteit van leven

Van inwoners die hebben gereageerd vindt 77% dat de regie op hun leven beter is geworden door de ondersteuning. Het gaat daarbij meestal over huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, collectief vervoer of hulpmiddelen. Ook geeft 83% aan meer zelfredzaam te zijn. Verder zegt 80% dat de kwaliteit van leven beter is met de ondersteuning. Maar bijna 20% van de mensen vindt dat de ondersteuning niet goed of niet goed genoeg heeft geholpen. Daar gaan we aan werken.

Meedenkers

Sinds het najaar van 2022 werkt de gemeente Roerdalen met Meedenkers. Een Meedenker kan bijvoorbeeld meedenken over het juiste hulpmiddel en het aanvragen daarvan. Ook kan een Meedenker meegaan naar een gesprek met de Wmo-consulent. Uit de vragenlijsten blijkt dat 44% van de mensen met een Wmo-indicatie weet dat ze gratis een Meedenker kunnen inschakelen. Dat is 31% meer dan verleden jaar. Ook geeft 50% aan hier behoefte aan te hebben. We informeren inwoners met een Wmo-indicatie over de Meedenkers. U kunt onze Meedenkers ook persoonlijk ontmoeten tijdens de Positief Thuis markten die het sociaal team roerdalen organiseert.

Wmo aanvragen?

Kunt u uw huis niet meer goed poetsen of onderhouden? Lukt het niet meer om zelfstandig familie en vrienden te bezoeken? Voelt u zich eenzaam en zou u wat meer onder de mensen willen zijn? Wilt u een melding doen voor beschermd wonen? Of weet u niet goed hoe u alles geregeld moet krijgen? Neem dan contact op met het sociaal team roerdalen via (0475) 538 888 of mail hen via info@sociaalteamroerdalen.nl. Of kijk op www.roerdalen.nl/wmo-loket.

Vinger aan de pols

De gemeente Roerdalen vraagt vaker aan inwoners wat ze vinden van bepaalde aspecten van dienstverlening door de gemeente. Zo kunnen momenteel mensen die mantelzorg verrichten een vragenlijst invullen over de waardering en ondersteuning die ze van de gemeente krijgen. En (sport)verenigingen en aanverwante organisaties worden op dit moment gevraagd input te geven voor het Beweegakkoord. Wilt u ook meedenken over zaken zoals groen, veiligheid, verkeer of communicatie? Dan kunt u lid worden van het Inwonerspanel. Dit panel krijgt een paar keer per jaar online vragen voorgelegd. Meldt u zich vooral aan.