In Roerdalen werken gemeente, inwoners en ondernemers samen aan een fijne leefomgeving. Zodat iedereen zich prettig voelt en energie heeft om mee te doen. Iedereen op zijn eigen manier, jong, oud, gezond of ziek. Heeft u een idee voor een activiteit die het leefplezier en de veerkracht van de mensen in uw omgeving vergroot? Of organiseert u die al? Kom dan naar de bijeenkomst op 9 september.

Meedoen

“Deze bijeenkomst gaat over het vergroten van positieve gezondheid. Deze term is voor veel mensen nog onduidelijk en onbekend. Het gaat kort samengevat over ‘van klacht naar kracht!’ Niet kijken naar wat niet meer kan maar naar wat wel nog kan. Leefplezier, meedoen en de regie over het eigen leven staan centraal,” vertelt Sonja Thissen van de gemeente Roerdalen. “Of iemand zich prettig voelt heeft met allerlei dingen te maken, zoals lekker in uw vel zitten, blij zijn met uw werk, wonen in een fijne buurt en vrienden en familie om u heen. Als u lichamelijke klachten heet, wat kunt u dan nog wél? We willen dat alle inwoners van Roerdalen hier met plezier wonen en leven. Daarom stimuleren we dat nieuwe activiteiten worden georganiseerd of bestaande beter zichtbaar worden gemaakt. We zijn op zoek naar inwoners, ondernemers en verenigingen die mee willen doen.”

Bundelen kennis en kracht

Tijdens de bijeenkomst op 9 september gaan we samen in gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen mee kunnen doen. De bedoeling is om activiteiten te organiseren die mensen bij elkaar brengen en het leefplezier vergroten. Het kan gaan om sporten, bewegen, gezellig samen zijn, buurtinitiatieven, veerkracht, gezonde voeding en nog veel meer. Dat kan een activiteit zijn die het hele jaar bestaat maar ook een activiteit die aansluit bij een speciale dag. Denk bijvoorbeeld aan de Dag van de Ouderen, Dag van de Mantelzorg of de Buitenspeeldag.

Hoe laat en waar?

De bijeenkomst is op maandag 9 september om 18.00 uur bij café-zaal Biej de Vogel, Markt 21 in Montfort. We starten met soep en broodjes. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Aanmelden via e-mail: sonja.thissen@roerdalen.nl.