Insecten zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem. Zonder hen zouden veel andere dieren en planten niet kunnen bestaan. Maar het aantal insecten neemt razendsnel af. Coöperatie Boeren met Natuur en de gemeente maken zich samen sterk voor het behoud van insecten. Doet u mee?

Maaien

De gemeente draagt een steentje bij door bermen minder intensief te maaien op plaatsen waar dit kan. De komende jaren wil de gemeente dit verder uitbreiden. De bloem- en soortrijke bermen die zo ontstaan zijn een belangrijke voedselbron voor veel insecten. Bloemen en kruiden krijgen op deze manier bovendien meer kans om te bloeien en uit te zaaien. Dit zorgt voor meer biodiversiteit.

Zaaien

Wilt u ook een handje helpen bij het behoud en herstel van insecten? Dat kan eenvoudig door wilde bloemen in te zaaien. Dat kan ook op of langs een landbouwperceel. Behalve insecten doet u hiermee ook vogels en andere kleine dieren een plezier. Een kleine investering met een groot en langdurig effect! Meer informatie? Bel Hans Engelen of Jos van Heel van de gemeente Roerdalen via (0475) 538 888 of neem contact op met Jac Mulders van Boeren met Natuur: (0475) 400 583.

Foto: Leon Frenken.