Heeft u schade door het hoogwater in juli 2021? De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) is sinds september open voor schademeldingen. Weet u nog niet precies hoeveel schade u heeft? Of heeft u nog contact met de verzekeraar over uw schade? Wacht niet en maak gebruik van de regeling.

Meld uw waterschade

De WTS vergoedt een deel van uw waterschade. Iedereen met schade kan er gebruik van maken. U kunt uw schade melden tot en met woensdag 15 december 2021 via www.rvo.nl/wtsjuli2021. Het is gratis en eenvoudig.

Lukt het niet online? Neem dan telefonisch contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via het telefoonnummer 088 042 40 70.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WTS? Ga naar www.rvo.nl/wtsjuli2021.