afvalinzameling, incontinentiemateriaal en medisch afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bij diverse aandoeningen zoals incontinentie, stoma's of nierziektes, komt vaak veel afval vrij. Hierdoor heeft u meer afval dan gebruikelijk het geval is. Als tegemoetkoming in deze extra kosten is er een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Inwoners die incontinentiematerialen voorgeschreven krijgen door een arts of anderszins veel medisch afval hebben, kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing . Zij mogen de restafvalcontainer dan zonder extra kosten, 26 x per jaar (2 wekelijks) laten ledigen in plaats van 14 keer per jaar.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. U kunt het formulier ook opvragen bij het Servicepunt van de gemeente Roerdalen via telefoonnummer (0475) 538 888. Als u het formulier heeft ingevuld en als de huisarts of specialist het formulier heeft ondertekend kunt u het afgeven aan de infobalie van het Servicepunt Roerdalen of opsturen naar het adres zoals vermeld staat op het aanvraagformulier.

Let op, injectienaalden en medicijnen mogen niet in de restafval container. U kunt ze bij de apotheek of bij het klein chemisch afval op de milieustraat  inleveren. 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U kunt uw medisch afval of incontinentie materiaal aanbieden bij de afvalinzameldienst in uw grijze restafvalcontainer. 

Als de huidige inhoudsmaat te klein is, dan kunt u een grotere container aanvragen. Hiervoor kunt u ook het document  "Aanvraag gedeeltelijke vrijstelling afvalstoffenheffing" downloaden. Het formulier staat ook onder de kop Documenten. 

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Afvalstoffenheffing behorend bij de medische indicatie regeling.

  • U betaalt via de afvalstoffenheffing jaarlijks het bedrag dat bij de inhoud van de afvalbak hoort.
  • De restafvalcontainer kunt u bij medische indicatie 26 keer per jaar aanbieden in plaats van 14 keer.
  • Als uw huidige restafval-container te klein is, dan kunt u gratis een container met een grotere inhoudsmaat aanvragen. Heeft u nu een 240 liter restafvalcontainer, dan kunt u gratis een extra container aanvragen. U mag deze container dan eveneens 26 keer per jaar aanbieden.
  • Als u gebruik maakt van een grijze citibin van 40 ltr. dan kunt u overstappen naar een 140 ltr. restafvalcontainer. Alléén in gevallen waar de grotere container niet geplaatst kan worden, wordt er een extra 40 ltr. citibin geplaatst.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente algemeen

Servicepunt Roerdalen

Telefoon: (0475) 538 888

E-mail: info@roerdalen.nl

Voor al uw vragen over belastingen en heffingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Telefoon: (088) 8420 420

Website: www.bsgw.nl

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888